ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ2018-12-24T14:52:48+02:00

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά


 • Στοιχεία Αρχηγού • Διαβάστε εδώ τους Όρους Συμμετοχής

 • Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε τα δεδομένα και την ασφάλειά σας και γι' αυτό το λόγο για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αίτησή σας παρακαλούμε να κάνετε τρεις (3) τελευταίες ενέργειες
   
  1. να πατήσετε αποδοχή όρων συμμετοχής (σε περίπτωση ανηλίκου ο κηδεμόνας)
  2. να ενεργοποιήσετε το CAPTCHA
  και μετά την επιβεβαίωσή του
  3. να πατήσετε ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ